Leveringsbetingelser

Avtalt ordpris omfatter oversetting, korrektur, stavekontroll og ev. mindre omfattende endringer som kunden vil ha implementert etter at oversettelsen er levert. Teksttillegg eller andre mer omfattende endringer debiteres separat, og formatering og tilpasning av teksten debiteres per time.

Fakturering skjer som oftest i SEK eller euro. For kunder i Sverige tilkommer moms etter gjeldende regler. I andre land enn Sverige, er tjenestene mine momsfrie.