Presentasjon

May Julia Nürnberg

Fagoversetter May Julia Nürnberg

Jeg er norsk statsborger, og morsmålet mitt er norsk. Jeg har lang yrkeserfaring som fagoversetter - først som ansatt oversetter i et ledende oversetterfirma i Norge og siden som frilansoversetter med eget firma. I 1999 flyttet jeg til Sverige og startet eget firma utenfor Stockholm.

Eksempler på teksttyper og fagområder jeg arbeider med:

 • " maskinteknikk, forbrukerelektronikk (som verktøy, hageredskaper og kjøkkenmaskiner)
 • personbiler, bilteknikk, biltilbehør (dokumentasjon, håndbøker m.m.)
 • personalaviser, pressemeldinger mm.
 • websider
 • IT - dokumentasjon, programvare
 • Internett og kommunikasjon
 • turisme

Jeg utfører også korrektur og språklig kvalitetskontroll.

Pålitelighet

Jeg legger meget stor vekt på punktlighet og nøyaktighet, og takker bare ja til oppdrag hvis jeg mener jeg behersker emnet og kan overholde tidsfristen. I enkelte tilfeller kan kundens ønsker være urealistiske. Da prøver jeg å foreslå en løsning som kan fungere for begge parter.

Jeg behandler alle oppdrag med diskresjon, og skriver selvsagt under på en avtale om taushetsplikt, hvis det er ønskelig.

Oversetting er en prosess som krever at jeg som oversetter setter meg inn i tekst og terminologi. Referansemateriale i form av for eksempel illustrasjoner kan være til uvurderlig hjelp. Det er også en stor fordel hvis kunden har en kontaktperson som kan svare på eventuelle spørsmål i forbindelse med terminologi eller tekstens innhold.

Konsekvens er viktig. Jeg bruker oversettingsprogrammer i alle tilfeller der det er mulig og hensiktsmessig (spesielt ved større oppdrag). Kvaliteten på oversettelsene må også sikres, ved hjelp av korrektur og stavekontroll. Jeg leser egenkorrektur på alle oppdrag. Den oversatte teksten bør "hvile" minst en halv dag (ideelt sett 1-2 dager) før den korrekturleses.

Effektivitet

Jeg bruker PC og andre hensiktsmessige IT-hjelpemidler, for eksempel fra SDL Trados. Jeg håndterer de fleste vanlige filformatene.

Vanligvis mottar jeg forespørsler per e-post, og som oftest leverer jeg den ferdige oversettelsen også via e-post eller Internett. Andre leveringsmåter etter avtale.

Sikkerhet

Bruk av PC og Internett som arbeidsredskap krever sikkerhetstiltak mot blant annet virusangrep. Mine sikkerhetstiltak:

 • Norton AntiVirus m/LiveUpdate
 • brannmur
 • regelmessige eksterne sikkerhetskopier

All e-post og alle vedlegg jeg mottar og sender, virussjekkes. Dessuten virussjekkes hele maskinen flere ganger i uken.

CV

May Julia Nürnberg

Født i Mandal, Norge 1969.

1991Samtidshistorie, grunnfag, Oppland Distriktshøgskole
1993Fagoversetter, engelsk, Agder Distriktshøgskole (i dag Universitetet i Agder)
1994Tysk for næringslivet, Norges Handelshøyskole
1994-99Fast ansatt oversetter/lokaliserer, språkkoordinator, prosjektleder hos Berlitz Translation Services, Bergen, Norge:
 • MS Office 2000 (prosjektledelse)
 • MS Office 97 (korrektur og kvalitetssikring)
 • MS Office 95 (lokalisering)
 • Oracle Applications (lokalisering, oversetting av dokumentasjon)
 • SAP (lokalisering, tysk-norsk)
 • mer generelle tekster fra engelsk, tysk og svensk
1999-Frilansoversetter m/eget firma. Noen av mine kunder.